Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse

Oslo Entreprenørbedrift (OSEB) har spesialisert seg på rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygg for borettslag, sameie, næringsbygg, offentlig og privat sektor. Firma har lang erfaring med oppgradering av bygninger til dagens standard og krav. Samt optimalisering av byggets levetid og tilbakeføring til opprinnelig stand.

Rehabilitering av bygningsmasse er nødvendig for å opprettholde og evt øke verdien av bygg og eiendommen. Videre vil et vedlikeholdsprosjekt ha større miljømessige gevinster enn å rive ned og bygg opp.

Vi utfører utvendig og innvendig rehabilitering og restaurering av borettslag, sameie, boligselskaper, boligeiere, offentligbygg og næringsbygg. Arbeid vi utfører:

Innendørs rehabilitering

 • Endre planløsning
 • Nye overflater, gulv og tak
 • Utskifting av dører
 • Malearbeid

Utendørs rehabilitering

 • Rekonstruksjon
 • Ombygging / Tilbygg
 • Fasaderehabilitering
 • Etterisolering
 • Bytte kledning
 • Etablering / utskifting av vinduer og takvinduer
 • Takløft, bytte tak, takrehabilitering, etterisolering av tak
 • Overflatebehandling
Total renovering og rehabilitering av privat leilighet på Majorstua.

Bærekraftig kvaliteter

Et bærekraftig bygg, fra en bruker perspektiv, vil være bygg som gir økonomisk verdi knyttet til arealeffektivitet, lave driftskostnader, er energi-økonomisk og innehar varige løsninger med høy kvalitet.

Eldre bygg har et stort potensiale for å redusere sitt miljøutslipp og øke bokvaliteten. Det finnes flere tiltak man kan gjøre for å optimalisere dette. OSEB har kunnskapen og tilbyr mange løsninger som bidrar til bærekraftige kvaliteter i boliger og bygg.

Etterisolering av bolig, sameie og borettslag

En stor andel av strømforbruket vårt om vinteren går til oppvarming av boligen. For å spare energi bør det gjøres tiltak som bedrer boligens evne til å holde på varmen og redusere energibehovet.

Etterisolering av tak og vegger, samt utskifting av eldre vinduer er gode investeringer for å bedre boligens evne til å holde på varmen og redusere energibehovet.

Omfattende takrehabilitering, herav av 1 650 m2, for boligselskap i Oslo. Samt om-muring av 19 pipetopper.

Restaurering etter antikvariske prinsipper

Fredede og verneverdige bygginger skal rehabiliteres etter antikvariske retningslinjer og prinsipper. Oslo Entreprenørbedrift har bred kompetanse innen restaureringsarbeid av bevaringsverdige bygg. Vi arbeider etter hensyn til bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenarter.

Antikvarisk rehabilitering foregår i tett samarbeid med Riks– og Byantikvaren samt andre vernemyndigheter.

Oslo Entreprenørbedrift AS har gjennom mange år utført arbeider for Det Norske Nobelinstitutt. Arbeidet har bestått i rehabilitering og tilbakeføring til opprinnelig stand.

Restaurering etter antikvariske prinsipper for Det Norske Nobelinstitutt i Oslo

Noen av våre faste kunder

 • OBOS Prosjekt
 • Boligbyggelaget usbl
 • Bori bbl. Bygghuset
 • OPAK
 • Dr. teckn. Kristoffer Apeland AS

Totalentreprenør – ansvar for hele prosjektet fra start til slutt

Oslo Entreprenørbedrift AS er en totalentreprenør i Oslo. Med en god og bred byggeteknisk kompetanse utfører vi de fleste oppgaver innen byggfaget. Vi er en mesterbedrift innen nybygg, rehabilitering av borrettslag/sameie og offentlig anskaffelse primært i Oslo og omegn.

Kvalitet og leveransepresisjon er noe vi etterstreber i hvert prosjekt. Vårt mål er å levere i henhold til alle involvertes forventninger. For å oppnå dette har vi fokus på prosjektstyring, tett samarbeid med våre samarbeidspartnere, god dialog med alle involverte parter og setter sammen team med kompetente serviceinnstilte håndverkere med god byggeskikk.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat om ditt prosjekt.

Ta kontakt med våre spesialister

Chris Gangsøy
Chris Gangsøy
Avdelingsleder rehabilitering / Prosjektleder
Tadija Teofanovic
Tadija Teofanovic
Prosjektleder / Sivilingeniør
Mads
Mads
Prosjektleder / Byggmester
Thomas Jacobsen
Thomas Jacobsen
Daglig leder / Byggmester