Fiber Capital AS

Oslo Entreprenørbedrift AS er ett av flere selskap som eies av Fiber Capital AS.

Fiber Capital AS eies og drives av partnere med lang erfaring innen bygg- og anleggsbransjen. Selskapet investerer i veldrevne entreprenørselskaper med et sammenfallende verdigrunnlag, og som har et utviklings- og vekstpotensial.