Tåler taket ditt neste ekstremvær?

Som med de fleste ting, har heller ikke tak en ubegrenset levetid. Takskader kan være skjulte, spesielt hvis de oppstår gradvis over tid. Selv små feil på taket kan føre til en rekke uønskede problemer som vannlekkasje, fukt-inntrenging og strukturelle skader på bygget.

Nordmenn er gode på vedlikeholdet av boligens yttervegger, men taket blir ofte glemt. Dette skyldes delvis at taket ikke er like synlig som veggene og at inspeksjon og vedlikehold i høyden kan være risikabelt. Likevel er taket den viktigste delen av husets fasade. Feil og skader på taket kan forårsake kostbare og omfattende skader på boligen din.

Artikkelen fortsetter under bildet

Takformer, taktyper og oppbygning gir ulike utfordringer

Vi har to hovedgrupper takutforminger, skrå tak og flate tak. Begge takene har sine unike fuktproblemer.

Skråtak av ulik utforming er den tradisjonelle takformen for nordisk klima og er en meget robust taktype. Taket leder vann og snø bort fra taket på en naturlig måte. I motsetning til eldre tak er tak i nyere tid bygget med to sjikt tettemateriale. Ytterst ligger takstein eller lignende og under taksteinen ligger det en takpapp.

Flate tak er veldig populært og gir bygget et moderne uttrykk. I nyere tid har det kommet mange gode isolasjonsmaterialer og robuste tekke-produkter som tåler varierende vær og temperatur. Det har gjort det mulig å bygge boliger med flate, ettersom det som isolere mot kondens og hindrer at vann trenger inn i konstruksjonen.

Utfordringer med skråtak

Gammel eller knekt takstein, i kombinasjon med mangelfull underlagspapp, er ofte utløsende faktor for vanninntrenging i skråtak. Særlig gjelder det inn mot kilrennene/ vinkelrennen hvor snø og is belaster taktekkingen voldsomt i vinterhalvåret. Kilrenner/ vinkelrenner er et spesielt utsatt område selv med takstein av nyere dato. Utettheter i takpappen rundt gjennomføringer i takflaten, slik som piper og luftehatter, er et annet svakt punkt på taket.

Hvis man ikke bytter ødelagt stein og kontrollerer eventuelle skader i takpappen vil det føre det til at vann lekker inn i taket. Dette skaper fuktighet som i sin tur fører til mugg- og råteskader. Utfallet kan medføre at taket råtner og mister sin styrke. Følgeskadene med sopp vil gi dårlig inneklima på sikt.

Kondens er et annet takproblem. Når det kommer til ominnredning og isolering av kaldloft til oppholdsrom, er kondensproblemer en bekymring som ofte dukker opp. En vanlig feil som gjøres, er å overse behovet for tilstrekkelig lufting inne i taket når man utfører isoleringsarbeidet. For å unngå kondens benyttes diffusjonsåpen takpapp, også kjent som kompakt tak. Dette materialet gir riktig fukttransport inne i taket, og bidrar det til å forhindre kondens og relaterte problemer, og sørger for at kaldloftet forblir et komfortabelt oppholdsområde.

Dersom årsaken er kondens, trenger man en kompetent fagmann for å finne årsakssammenhengen er vår erfaring.

Artikkelen fortsetter under bildene

Flate tak er spesielt utsatt for vannlekkasje

På flate tak kan det oppstå utfordringer med vann- og snøansamlinger. Spesielt under ugunstige værforhold med store temperatursvingninger. Dette kan føre til vannansamlinger på steder som ikke er dimensjonert for det, spesielt hvis sluk blir blokkert av for eksempel løv. Dette kan tvinge vannet til å finne alternative veier ned i konstruksjonen. På grunn av temperatursvingningene ser vi at overgangen mellom membran og taksluket, hjørner og luftehatter er utsatt for oppsprekking. Riktig oppbygning og god funksjon av taktekking og sluk på flate tak er spesielt viktig.

Kondensproblemer på et flatt tak kan forveksles med utvendige lekkasjer, men skyldes ofte manglende fuktsperre i taket. Fuktig inneluft kan trenge inn i takkonstruksjonen, kondensere og til slutt bli synlig som fuktighet eller vanndammer i himlingen når temperaturene varierer.

Når Oslo Entreprenørbedrift utfører lekkasjesøk på flate tak, benytter vi farget vann for å identifisere hvor vannet kommer fra. Alternativt kan vi benytte røyk fra undersiden av taket. Røyken avsløre nøyaktig hvor hullet i taket er. Spesielt på eldre flate tak finnes det vanligvis flere mulige lekkasjepunkter. I slike tilfeller anbefaler vi ofte en fullstendig utskifting av taktekkingen. Dette gir deg en fordelen ved at vi kan gi komplett garanti på utført arbeid. For ekstra beskyttelse kan flate tak kan også bygges med to sjikts tetning, der vi legger to lag takpapp lag ovenpå hverandre.

Flate tak med krav til avrenning

For å minimere risikoen for skader på flate tak, har Byggforsk SINTEF utviklet retningslinjer med ekstra sikkerhetsmarginer. Det anbefales å installere et overløp fra taket. Dette skal fungerer som en sikkerhetsventil hvis sluket blir tett eller det er kraftig nedbør. Overløpet fører vannet ut av taket og bort fra konstruksjonen, og kan fungere som en tidlig indikasjon på problemer for huseieren.

Det er stort vedlikeholdsbehov på tak. Vår oppfatning er at mange tak har manglende tilsyn og dårlig vedlikehold, og er modne for større reparasjoner eller full takrehabilitering.

Thomas Jacobsen, daglig leder

Artikkelen fortsetter under bildene

Hvor gammelt er taket ditt?

Til tross for at været i Norge blir tøffere og våtere, skal et godt tak være robust nok til å tåle påkjenninger fra klima og omgivelsene.

For å sikre at taket ditt er beskyttet mot vanninntrenging og kondens, er det først og fremst viktig at taket er prosjektert og bygget for det klimaet taket skal eksistere i. Lokalkunnskap er derfor avgjørende for å bygge bærekraftige varige bygg.

Det å ha kunnskap om takets alder og byggemåte er er avgjørende for å planlegge riktig vedlikehold og eventuelle reparasjoner. Dette gir deg et godt grunnlag for å forutse når du må utføre nødvendige utbedringer eller erstatte hele eller deler av taket.

Forsikringen dekker ikke skader fra dårlig vedlikehold

Som huseier har du ansvar for vedlikehold av boligen og reparere skader omgående. Forsikringen dekker ikke skader som kommer av forsømt vedlikehold, spesielt vannskader. Det viser seg at halvparten av skadene forsikringsselskapene mottar gjelder hus og boliger med vannskader, der 1/4 av disse skyldes utett tak og vegger. Oppstår det en lekkasje som skyldes manglende vedlikehold, vil forsikringen kun dekke reparasjon av de innvendige skadene og ikke skaden på selve taket.

Nytt tak er god investering for framtiden

Som med de fleste ting, varer heller ikke et tak evig. Vi har stor forståelse for at mange ser på rehabilitering av tak som svært kostbart og omfattende arbeid. Prisen for å rehabilitere et tak varierer basert på ønsket taktekkingsmateriale, takets utforming og hvor høyt taket er. Størrelse er også selvsagt avgjørende for kvadratmeterprisen. Ta kontakt for å få et uforpliktende konkurransedyktig tilbud.

Vi anbefaler ofte våre kunder som skal rehabilitere taket sitt om å forbedre takisolasjonen, bytte ut eksisterende isolasjon på taket og eller isolere kaldtloft. Dette er en god investering ettersom kostnadene ved å etterisolere taket på utsiden er relativt lave i en slik prosess. Dette er sammenlignet med de betydelige energibesparelsene det kan gi.
Det er verd å nevne at ved å etterisolere tak utvendig oppnår man større energi gevinst, enn ved å isolere gulv eller isolere kjeller innvendig (pr investert krone).

Ved å investere i nytt tak vil du sikre boligen mot ytre krefter, slitasje og vannlekkasjer. Videre vil et nytt tak øker boligens verdi, det ser estetisk tiltalende ut og boligens inneklima blir bedre og mer behagelig.

Kontakt oss for taksjekk og rehabilitering av tak

Oslo Entreprenørbedrift AS (OSEB) har bred fagkompetanse og erfaring med takrehabilitering og etterisolering av borettslag, sameier og eneboliger. Vi har flere referanseprosjekter å vise til og gjennomfører mange tak-rapporter årlig.

Kontakt oss dersom du ønsker profesjonell tak inspeksjon. Vi avgjøre tilstanden til taket og gir råd om det er behov for tak rehabilitering, utskiftning eller lokale reparasjoner.

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 52