Rehabilitering, Totalentreprenør 2022

Rehabilitering av 24 tak, 195 pipetopper og 540 balkonger for Hovin borettslag

St. Jørgens vei 1-77

Hovin borettslag fra 1955 består av 540 andelsleiligheter fordelt på 24 bygg. Rehabilitering av Hovin borettslag var et faktum etter takets forventet levetid var oppnådd. Samt noe vannlekkasje fra samtlige tak og balkongtak.

Prosjektet omhandler rehabilitering av 16 000 m2 tak med nye takvinduer og ommuring av alle piper. Utskiftning av balkongtak i øverste etasje, rehabilitering / modernisering av balkonger.

Byggherre: Hovin borettslag
Totalentreprenør: Oslo Entreprenørbedrift AS (OSEB), totalentreprenør i alle fag
Varighet: 2020-2022, ca 2 år. Ferdigstilt 3 måneder før tiden
Kontraktsum: ca 105 MNOK inkl.mva

Saken fortsetter under bildet

Hovin borettslag en sommer dag.
Rehabiliteringen av Hovin borettslag er til nå OSEB største jobb. Arbeidet tok ca 2 år og ble ferdigstilt 3 måneder før tiden (til tross av Korona pandemi) grunnet god prosjektering, rutiner og arbeidsstokk.

Rehabiliteringsprosjekt til overkant av 100 millioner

Rådføring fra OSEB gjorde at boligselskapet valgte å benytte materialer av høy kvalitet for hele takkonstruksjonen når ca 16 000 m2 tak skulle rehabiliteres. På bakgrunn av økt investering kan boligselskapet forvente 20 års lenger forventet levetid på hele takkonstruksjonen. Kontra tradisjonell betongtakstein. Dette vil ha stor økonomisk fordel for boligselskapet på sikt.

Under rehabiliteringen ble 25 tonns teglstein fjernet, med underliggende lekter og underlagspapp. Stedvis råteskader i undertaket ble utbedret.

Taket fikk nytt diffusjonsåpent undertak (takpapp), sløyfer og lekter etter dagens standard. Det ble benyttet sløyfebånd under alle sløyfer for å sikre god tetting mellom takpapp og resterende tak. Det ble lagt autentisk rød teglstein, type Nova Naturell-N (teknisk takstein).

Videre ble det satt inn 198 nye VELUX INTEGRA takvinduer med elektrisk åpning og lukking. Vinduene har regnsensor som gjør at vinduene stenges automatisk ved regn. Dette er en liten investering i et prosjekt i denne størrelsesorden, men et stort tiltak for å redusere vedlikehold. Samt minske sannsynligheten for skade over tid.

Blikkenslager fullførte med blikk på tak og rundt alle piper.

takrehabilitering av hovin borettslag. her med nye takstein klar til å legges på taket.
OSEB var en rådførende part i prosjektet. Rehabilitering av Hovin borettslag tok ca 2 år.

Ommuring av 195 piper over tak

Prosjektet var innledet med bakgrunn i at et fåtall av pipene skulle utbedres. Da OSEB startet prosjektet tok vi en kontroll av noen piper over tak. Det viste seg at pipene var i så dårlig forfatning at de kunne falt ned fra taket. Bakgrunnen for skadene var mangelfull eller feil vedlikehold over lang tid, som førte til frostskader og utvasking av mørtelfuger.

Videre avdekket vi at skiferhellene på toppen av pipene var dårlig sikret. Det var fare for nedfall. OSEB i samarbeid med OBOS kontrollert de 4-5 første blokken hvor det ble stadfestet samme tilstand på alle piper. Dette førte til beslutning om om-muring av 195 pipetopper på totalt 24 tak.

Denne delen av oppdraget ble utført av vårt søsterselskap Oslo Murmesterbedrift AS.

Saken fortsetter under bildene

540 Balkonger ble oppgradert

Balkongene i boligselskapet var noe utdatert, slitt og med vedlikeholdsetterslep. Her måtte det gjøres oppgradering av diverse elementer for at balkongene skulle være tiltalende. Samtidig ha minimalt med vedlikeholdsbehov i fremtiden.

Vi startet med å spyle og vaske balkongene. For så å demonterte eksisterende avrennings løsning som var mangelfull. Eksisterende avrennings løsning gjorde at boligselskapet hadde vedlikeholdsbehov for denne løsningen. Avrenning fra denne løsningen gikk inn i daværende spilevegg, som påførte bygningsmassens ekstra vedlikeholdsbehov og skader. Det ble også valgt å bytte ut eksisterende spilevegger som var utført i stål og trevirke. Trevirket krevde jevnlig vedlikehold som var resurskrevende med tanke på lokasjon og tilkomst.

De nye spileveggene er utført i pulverlakkert aluminium. Et materiale som er lett for konstruksjonen og krever lite vedlikehold. Videre ble alt stål på rekkverkene slipt og overflatebehandlet. Nye Steni plater ble montert.

For ytterligere å redusere vedlikeholdsbehovet inne på balkongene ble det etablert dryppnese i front av alle balkonger. Underside balkongtak ble slipt og påført diffusjonsåpen maling, for å kunne slippe ut fukt i balkong-elementene. Alle toppleilighetene har fått nye glasstak.

Bilder av Hovin borettslag før rehabilitering

før bilder av hovin borettslag. gul teglfasade og hvite balkonger
Balkonger til borettslaget
før bilder av hovin borettslag. Tidligere spilevegger ved balkongene
Tidligere spilevegger ved balkongene
Taket til hovin borettslag før rehabilitering
Taket før rehabilitering

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 52