Nybygg, Totalentreprenør 2017

Tre eneboliger på Østensjø

Østensjø Terrasse 12-14

De tre eneboligene, ferdigstilt i 2017, ligger på et høydedrag og er tilpasset det skrående terrenget. Husene er bygget av tradisjonelt isolert bindingsverk.

 • Oppdragsgiver: Storrvik Eiendom
 • Arkitekt: Wood
 • Utbygger: Øystein Storrvik
 • Totalentreprenør: Oslo Entreprenørbedrift
Front
Tre eneboliger med integrert garasje

Oppdrag og gjennomføring

Det var ikke vei eller tilfredsstillende vann eller avløp på tomten i utgangspunktet.
Oppdraget omhandlet å etablere helt ny vei sprengt inn i fjellskråningen opp tomten til to eldre hus som måtte rives. Etter rivningen ble det etablert helt ny VA ledning. Denne disse ble boret i fjellet for å slippe store sprengnings arbeider samt omlegging av meget trafikkert vei.

Det ble bygget tre like hus. Husene er bygget av tradisjonelt isolert bindingsverk. Utvendig fasade er utført av kompakt puss system fra STO.

Utomhus ble prosjektet levert med flettverksgjerder og ferdigplen. Veier er asfaltert med drenerende asfalt.

Store vindusflater

OSEB sin rolle

 • Totalentreprenør alle fag
 • Prosjekteringsleder/ samordner
 • Kontrahering av UE
 • Distribuere beskrivelser/ tegninger til UE og byggherre
 • Lage fremdriftsplan/ oppføling av denne
 • Kvalitetskontroll
 • Økonomi oppfølgning
 • Inntakskontroll arbeidere/ stikkprøver «påseplikt»
 • Gjennomføre og skrive referat fra bygge møter.
 • Utarbeide FDV

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 52