Nybygg, Totalentreprenør 2017

Tre eneboliger på Østensjø Terrasse

Østensjø Terrasse 12-14

De tre eneboligene, som ble ferdigstilt i 2017, ligger på et høydedrag og er tilpasset det skrående terrenget. Hver av boligene er konstruert med tradisjonelt isolert bindingsverk, og designet tar hensyn til området.

Prosjektbeskrivelse

Ved starten av prosjektet manglet det vei, samt tilfredsstillende vann- og avløpsinfrastruktur på tomten. Oppdraget innebar derfor å anlegge en helt ny vei, som ble sprengt inn i fjellskråningen opp til tomten hvor to eldre hus måtte rives. Etter rivningen ble det lagt ned en helt ny vann- og avløpsledning (VA-ledning). For å minimere behovet for store sprengningsarbeider og unngå omlegging av en svært trafikkert vei, ble VA-ledningen boret inn i fjellet.

De tre boligene, identiske i utforming, er konstruert med tradisjonelt isolert bindingsverk, som sikrer en solid og energieffektiv struktur. Den utvendige fasaden er utført med et kompakt pussystem fra STO.

Utomhusområdet ble nøye planlagt og levert med flettverksgjerder og ferdigplen, som bidrar til å skape et innbydende og velfungerende utemiljø. Veiene rundt eiendommen er asfaltert med drenerende asfalt, noe som ikke bare gir et jevnt og holdbart underlag, men også sikrer effektiv vannavrenning.

Prosjektdetaljer

 • Oppdragsgiver: Storrvik Eiendom
 • Arkitekt: Wood
 • Utbygger: Øystein Storrvik
 • Totalentreprenør: Oslo Entreprenørbedrift

OSEB sin rolle

 • Totalentreprenør alle fag
 • Prosjekteringsleder/ samordner
 • Kontrahering av UE
 • Distribuere beskrivelser/ tegninger til UE og byggherre
 • Lage fremdriftsplan/ oppføling av denne
 • Kvalitetskontroll
 • Økonomi oppfølgning
 • Inntakskontroll arbeidere/ stikkprøver «påseplikt»
 • Gjennomføre og skrive referat fra bygge møter.
 • Utarbeide FDV

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 52