Rehabilitering 2020

Sportsveien borettslag

LYSEHAGAN 50, 0383 OSLO

Prosjektbeskrivelse- fasaderehabilitering

Oppdraget gjennomført av Oslo Entreprenørbedrift AS som totalentreprise med Obos Prosjekt AS og Styret ved Lysehagan 50.

Prosjektet innebar en rehabilitering av fasade mot nord og etterisolering, vindusutskiftning, tetting, nye renner, beslag og nedløp samt tømmermannskledning. Under prosjektet ble ansvaret for rigg og oppfølging av samtlige leverandører under oss.

OSEB sin rolle og gjennomføring:

 • Anbudsregning
 • Kontrahering av UE
 • Distribuere beskrivelser/ tegninger til UE og byggherre
 • Lage fremdriftsplan/ oppføling av denne
 • Kvalitetskontroll
 • Økonomi oppfølgning
 • Inntakskontroll arbeidere/ stikkprøver «påseplikt»
 • Delta på bygge møter
 • Koordinering av fremdriftsmøter med UE
 • Tømrermessige arbeider
 • Utarbeide FDV
 • Total Underentreprenør av OBOS (TUE)
 • Alt elektrisk byttet og oppgradert.
 • Betongrehabilitering og ny epoxy på svalganger
 • Nytt rekkverk på hele fronten
 • Boder ble kledd med Cemberit
 • Tak ble rehabilitert og tekket på nytt med sikringswire
 • Alle inngangspartier fikk nye dører, ferdigstilte også innsiden
Lysehagan 50 ,Nordside