Rehabilitering 2024

Rehabilitering av inntrukne takterrasser grunnet vannlekkasjer

WELHAVENS GATE 10-14

Prosjektdetaljer

  • Byggherre: Borettslaget Welhavens Gate 10-14
  • Kontraktsform: Totalentreprise
  • Varighet: 4 måneder
  • Konsulent: OBOS Prosjekt

Prosjektbeskrivelse

Borettslaget i Welhavensgate 10-14 opplevde fuktproblemer og vannlekkasje i
tilknytning til de øverste takterrassene, såkalte inntrukne takterrasser, i boligsameiet. Konstruksjonen og materialvalget fra tidligere rehabilitering førte til vannlekkasje problemer og fuktskader i underliggende leiligheter i 5. etasje.

Prosjektet inkludert fullstendig rivning, avfallshåndtering og deponering av den eksisterende konstruksjonen. Balkongene i 6. etasje ble fullstendig rehabilitert, og fukt- og råteskader i konstruksjonene under leilighetene i 5. etasje ble utbedret.

Eksisterende ytterveggsstrukturer og overgangen til balkongdekket ble også reparert og tilpasset den nye balkongkonstruksjonen. Et nytt, vedlikeholdsvennlig toppdekke i systemfliser ble lagt, og det ble installert nye belag og sluk.

På grunn av slitasje og skader på taket, ble det besluttet under prosjektet å rehabilitere den ene siden av taket med utskifting av både bånntekking og takstein (dobbeltkrum teglrød).

Bilder under arbeid

Før bilder av terrassene