Rehabilitering 2019

Tidemannsjordet borettslag

Bertrand Narvesens vei 1-53, 0661 Oslo

Oppdraget gjennomført av Oslo Entreprenørbedrift AS som totalentreprise med OBOS prosjekt på vegne av byggherre. Prosjektet innebærer en brannoppgradering av garasjeanlegg og totalrehabilitering av 76 balkonger med underliggende leiligheter.

OSEB sin rolle og gjennomføring

  • Riving av membraner, terrasseheller, alle beslag
  • Oppbygging av nye balkonger med fallisolasjon
  • Tekking
  • Nye betongfliser, beslag og parapeter
  • Etablere lufting i teglfasader
  • Ombygging av 4 søppelskur
  • Brannoppgradering av garasjekjeller