Rehabilitering 2023

Flatt tak med vannlekkasje

Stallerud veien 11, Stallerud Borettslag

Boligen i Stallerud Borettslaget gjennomgikk en innvendig totalrehabilitering, da det ble oppdaget svertesopp og råteskader på det bærende undertaket. Dette kunne man avdekke ettersom det innvendige taket var revet helt opp til det bærende undertaket.

Boligen ble oppført i 1963 og utgjør den midterste enheten i rekkehuset. Rekkehuset har flatt tak, som var typisk å bygge for denne perioden. Flatt tak kan ha praktiske fordeler, men det kan oppstå utfordringer med vann- og snø ansamlinger. Riktig oppbygning og god funksjon av taktekking og sluk på flate tak er spesielt viktig.

OBOS Prosjekt AS, på vegne av borettslaget, engasjerte Oslo Entreprenørbedrift AS for å utbedre og takrehabilitere det råteskadet undertak. Det ble besluttet at det skulle bygges tak over tak og rehabilitere taket utenifra.

Prosjekt beskrivelse

Den utvendige membranen og det bærende undertaket ble fjernet. Når taket var åpent kunne vi inspisere og kontrollere taket for råte og svertesopp. Skadet trevirke ble fjernet, og det nødvendige trevirket ble behandlet med soppdrepende middel.

Taket ble isolert med Glava Ekstrem 200 mm før vi monterte en diffusjonsåpen vindsperre duk direkte på takbjelkene. Tverrgående lekter og Osb-plater ble så montert for å etablere et diffusjonsåpent/ventilert sikt i taket.

Prosjektet ble avsluttet med å installere ny toppmembran, utført av våre egen dyktige taktekker.

Årsake til vannlekkasje på taket

Etter at taket var åpnet opp, indentifiserte vi flere årsaker til sopp- og råteskader.

Vi oppdaget hele 6 lag, tilsammen 3 cm, med tekkemateriell og membraner. Dette overflødige laget kan ha bidratt til fuktighet og skadeproblemer ved å hindre effektiv fordamping og ventilasjon.

Det var tydelig mangel på tilstrekkelig lufting av taket. God luftsirkulasjon er avgjørende for å forhindre fuktighet og opprettholde et sunt inneklima. Mangelen på lufting kan ha bidratt til fuktansamling og dermed skadene vi observerte.

Isolasjonen viste seg å være av dårlig kvalitet og aldersslitt. Dette fører til en ineffektiv barriere mot varmetap og fuktighet. Riktig isolasjon er essensielt for å opprettholde et tørt og varmt miljø i boligen.

Dampsperre var enten manglende eller dårlig utført. Dampsperren er avgjørende for å kontrollere fuktighet og hindre at fuktig luft trenger inn i konstruksjonen. Utilstrekkelig dampsperre tillater fuktighet å trenge gjennom og forårsake skade over tid.

takrehabilitering av tak ferdiggjort. nytt underlag, tekket. tak og tak