Service- og rammeavtaler 2022

Totalrehabilitering av Skogveien Barnehage

SKOGTUNET 2, 1369 STABEKK

Omfattende innvendig rehabilitering av Skogveien barnehage for Bærum kommune. Prosjektet omfattet ulike oppgraderinger og endringer, som nå vil gi barnehagen et moderne og funksjonelt miljø som imøtekommer dagens standarder og behov.

Prosjektbeskrivelse – total renovering

Gulvet i bygningen gjennomgikk en omfattende avretting som en del av renoveringsprosessen, ettersom det oppsto betydelige setningsskader. Målinger viste et avvik på 127 mm fra høyeste til laveste punkt på betongplaten, og dette ble nøye korrigert for å sikre en jevn og stabil overflate. I løpet av denne prosessen ble det installert nye varmekabler.

Det elektriske anlegget gjennomgikk en omfattende opprydning på grunn av mange ettermonteringer gjennom bygningens levetid. Vi sikret at alle systemer var i samsvar med gjeldende standarder og sikkerhetskrav.

Videre gjennomførte vi en omfattende oppgradering av veggflater og gulvbelegg. Alle innerdører ble byttet ut for å møte dagens krav til sikkerhet og funksjonalitet. Alt av inventar ble nøye demontert og deretter remontert for å sikre en grundig gjennomgang.

VVS-systemene ble gjennomgått og grundig kontrollert for å sikre optimal funksjonalitet. Barnehagen fikk nye vinduer og ytterdører, noe som bidro til å forbedre både estetikken og energieffektiviteten.

I tillegg til dette ble alle toaletter, vasker, vaskerørsystemer og batterier erstattet med moderne og effektive alternativer. Handicapbadet ble oppgradert i samsvar med dagens krav for å sikre tilgjengelighet for alle.

For å øke sikkerheten og tilgangskontrollen implementerte vi et avansert adgangskontroll- og elektronisk låsesystem. Dette gir bedre beskyttelse av fasilitetene og bidrar til å opprettholde et trygt miljø for alle som bruker barnehagen.

Under og før bilder av Skogveien barnehage