Rehabilitering 2022

Omfattende takrehabilitering av byggeselskap

Dælenenggata 11 A-E og Christian Michelsens gate 10-14.

I denne generalentreprisen utførte vi for Ringgatens Byggeselskapet II AS omfattende takrehabilitering, herav av 1 650 m2. Samt om-muring av 19 pipetopper, etablering av loftsleiligheter og gjennomført fasaderehabilitering av gårdsrom.

Ringgatens Byggeselskapet II AS, oppført i 1933, ligger på Carl Berners plass i Oslo. Byggeselskapet hadde flere vedlikeholds utfordringer som ikke er uvanlig for slik gamle bygårder. De opplevde en kombinasjon av taklekkasjer og dårlige takløsninger. Videre var det flere av beboere med leilighet i øverste etasje som ønsket å bygge ut råloftet til leiligheter.

Byggherre: Ringgatens Byggeselskap II AS
Totalentreprenør: Oslo Entreprenørbedrift AS (OSEB)
Varighet: 2022. Ca 6 måneder

Kartlegging av vedlikehold

I tillegg til byggeselskapets vedlikeholdsarbeider kunne vi på befaring konstatere at det var fare for nedfall fra taket, med tilhørende piper og andre detaljer. Tegl fasadene så tilsynelatende greie ut. Realiteten var at fasadene hadde relativt omfattende frostskader som hadde fått utvikle seg over tid.

Det var viktig å se på mulighetene for synergier mellom de ulike behovene for vedlikehold og merverdi for beboerne. OSEB rehabiliterte fasadene samtidig med taket. På den måten ble stillas- og rigg kostnadene betydelig redusert i forhold til om prosjektene ble utført hver for seg.

Saken fortsetter under bildet

Satellittbilde før takrehabiliteringen av byggelskapet. Her avbildet nederst til høyre og strekker seg til midten av toppen. Bygget består av fasader av teglfasader, malt puss og eksponert tegl. Taket var tekket med original takstein, med murte tegl piper.

Innvendig og utvendig takrehabilitering

Prosjektet omfatter takrehabilitering av 1650 m2 tak og ommuring av 19 stykk pipetopper.

Under takrehabiliteringen ble deler av råloftet klargjort for loftsutbygging. 7 ny loftsleiligheter ble etablert. Vi benyttet diffusjonsåpen undertakspapp i stedet for tradisjonell takpapp. Diffusjonsåpent undertak er spesielt aktuelt når loftet skal innredes til oppholdsrom, ettersom takkonstruksjonen luftes på utsiden i stedet for innsiden. Det gir betydelig mer utnyttbart areal på loftene når det skal isoleres for oppholdsrom. Forutsetningen for å kunne etablere diffusjonsåpent undertak er at hele takflaten rehabiliteres med denne metoden.

Gamle inspeksjonsvinduer på taket ble skiftet ut og i loftsleilighetene ble det montert nye VELUX takvinduer.

Det ble etablert 4 stykk arker med vinduer på taket. Arkene ble tekket med blank sink utført av Henry Hansen & Sønn AS.

Saken fortsetter under bildene.

Bilder fra takrehabilitering av byggeselskapet under arbeid. Arkene er påbegynt og pipetoppene ferdig rehabilitert.

Ombygging fra råloft til loftsleiligheter

Det ble foretatt omfattende ombyggingsarbeider på råloftet for å legge til rette for 7 leiligheter.

Eksisterende bærende konstruksjoner ble forsterket på innsiden. Alle leiligheter er bygget som egne brannceller som tilfredsstiller EI 60. I fire oppganger ble trapperepoer, i trapperom på loft, utvidet. Leilighetene fikk nye dører og det ble montert nye overlysvinduer over to stk. trapperom.

I deler av bygget ble loftet klargjort for leiligheter.

Oppgang med overlys og røykluke

De gamle overlysene av trådglass ble byttet ut med nye. De nye overlysene er isolerte og har automatisk røykventilering ved brann.

Fasaderehabilitering og vedlikehold

Byggeselskapet består av teglfasader, herav eksponert teglstein (gatefasade) og malt kalkpuss (gårdsrom).

Det ble utført fasaderehabilitering av gårdsrommet etter funn av ris og sprekker. Gammel puss ble pigget ned, underlaget ble utbedret og det ble påført ny tradisjonell puss.

Øvrige fasader ble rengjort og nedbrutte fuger fikk ny mørtel. Til sammen 360 balkongdører og vinduer fikk et nytt strøk maling.

bilde av Ringgaten Byggeselskap 2 sett fra bakkeplan. en stor myrbygård i teglstein
Gatefasaden består av eksponert tegl. Fasaden ble vasket og nedbrutte fuger ble utbedret.

Vi takker Ringgatens Byggeselskap II AS for tilliten i oppdraget, og K. Apeland for godt samarbeid.

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 52