Rehabilitering 2023

Utvendig rehabilitering og drenering av enebolig

UNDERHAUGSVEIEN, BÆRUM

Bygget i sveitservilla-stil fra tidlig 1900-tallet er en privateid enebolig med adresse Underhaugsveien på Jar, i Bærum. Boligen er opprinnelig bygget i uisolert reisverk/tungt bindingsverk kledd med liggende kledning. Eieren ønsket å oppgradere og foreta en utvendig rehabilitering av fasaden og drenere for å gjøre den mer energieffektiv og funksjonell.

Prosjektdetaljer

  • Kunde: Privat, enebolig
  • Kontrakt: NS 8407, hovedentreprise
  • Rådgiver: OPAK
  • Varighet: 5 måneder

Prosjektbeskrivelse

Arbeidet omfattet rivning av eksisterende kledning på tre av fasadene, isolering med 10 cm isolasjon av reisverket, etablering av ny vindsperre og montering av ny ventilert/luftet kledning. Etter utskifting av kledningen ble hele boligen malt to strøk. I tillegg ble alle eldre vinduer byttet ut med mer effektive og moderne alternativer.

Vinterhagen med overliggende balkong på vestfasaden ble revet og erstattet med ny konstruksjon. I tillegg ble det drenert og oppgradert utvendig fuktsikring under terreng.

Boligen var bebodd under arbeidet.

Etterbilder av utvendig rehabilitering

Før bilder av eneboligen