Rehabilitering 2022

Rehabilitering av vanntårn ved Stryken stasjon

Vanntårnet ved Stryken stasjon er det eneste i sitt slag langs Gjøvikbanen, og en av få gjenværende vanntårn langs jernbaner i Norge. Tårnet i Lunner kommune fra tidlig 1900-tallet er tegnet av arkitekt Paul Due og er oppført på listen over verneverdige jernbanebygninger. Bane Nor er ansvarlig for å vedlikeholde jernbanens kulturminner.

Prosjektbeskrivelse

Vanntårnet, oppført med brun/rød teglstein og kalkmørtel, ligger kun 80 cm fra togsporet til Gjøvikbanene. Banen er hyppig trafikkert av passasjer- og godstog til Gjøvik og Bergen. Beliggenheten tett på sporet har gjort det vanskelig å vedlikeholde tårnet over tid. I tillegg har vann fra ødelagte og manglende nedløp, samt feil overflatebehandling utført på 1980-tallet, ført til frostsprengning i teglsteinen og gradvis forvitring av mørtelfugene.

I det antikvariske rehabiliteringsarbeidet ble alle stein som var rammet av frostskader byttet ut med nye. Hele tårnet ble grundig sandvasket for å fjerne den gamle overflatebehandlingen, før en ny overflatebehandling ble påført. Mellom steinene ble det lagt såkalte “pølsefuger” etter den spesielle teknikken som ble brukt da tårnet først ble bygget.

De uoriginale dørene fra 80-tallet ble erstattet med dørkopier av de opprinnelige dørene, knuste glass i støpejernsvinduene ble nye. Alle maleriarbeider ble utført på nytt for å gi tårnet et friskt og tidsriktig utseende, og nye zinknedløp ble montert for å sikre effektiv avrenning.

Å rehabilitere et slikt unikt og estetisk vakkert tårn er et spennende oppdrag. Nå skal tårnet settes i stand slik at det framstår som vakkert og solid i mange år framover

Thomas Jacobsen, daglig leder

Prosjektdetaljer

Bilder av rehabiliteringsarbeidet

Før-bilder av Stryken vanntårn