Rehabilitering 2022

Omfattende takrehabilitering

Dælenenggata 11 A-E og Christian Michelsens gate 10-14.

I denne general entreprisen utførte vi for Ringgata Byggeselskapet II AS rehabilitering av fasade i gårdsrom. Omfattende takrehabilitering av 1650 m2 tak, ommuring av 19 pipetopper og etablerte loftsleiligheter på råloft.

Ringgaten Byggeselskapet II AS ligger på Carl Berners plass I Oslo. Bygningsmassen ble oppført i 1933.
Bygget består av fasader av malt puss inn mot gårdsrom, mens øvrige fasader består av ubehandlet murverk. Taket var tekket med original takstein, med murte tegl piper.

Saken fortsetter under bildet

Satellittbilde før rehabiliteringen. Bygården er avbildet nederst til høyre og strekker seg til midten av toppen, .

Fasadearbeider

Pussede fasader, inn mot gårdsrom, ble rehabilitert. Gammel puss ble pigget ned, utbedret og det ble påført ny puss. Øvrige fasader ble rengjort. Til sammen 360 balkongdører og vinduer fikk et nytt strøk maling.

Omfattende takrehabilitering

Det ble utført takrehabilitering av 1650 m2 tak og ommuring av 19 stykk pipetopper.

Under takrehabiliteringen ble deler av råloftet klargjort for loftutbygging. 7 ny loftsleiligheter skulle etableres. Det ble lagt diffusjonsåpen underlagspapp, isolering, dampsperre og innvendig kledning ble montert. Inspeksjonsvinduer ble skiftet ut og det ble etablert og montert nye der loft bygges ut. 

Det ble etablert 4 stykk arker med vinduer på taket. Arkene ble tekket med blank sink utført av Henry Hansen & Sønn AS.

Det ble etablert 4 stykk ark med vindu. Beslagsarbeider utført i blank sink.

Ombygging av råloft til loftsleilighet

Det ble foretatt omfattende ombyggingsarbeider på råloftet for å legge til rette for 7 leiligheter.

Eksisterende bærende konstruksjonene ble forsterket på innsiden. Alle leiligheter er bygget som egne brannceller som tilfredsstiller EI 60. I fire oppganger ble trapperepoer, i trapperom på loft, utvidet. Leilighetene fikk nye dører og det ble montert nye overlysvinduer over to stk. trapperom.

Forsterkning av konstruksjon før loftet skulle ombygges til leiligheter.

Vi takker for tillitten

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss. Vi behandler din henvendelse fortløpende.