Vi vant omfattende rammeavtale med Oslobygg KF

Oslo Entreprenørbedrift vant nylig ny rammeavtale med en av landets største byggherrer Oslobygg KF. Avtalen er mer omfattende en tidligere og omfattet arbeid inne tømrer, snekker og blikkenslager.

Daglig leder og byggmester Thomas Jacobsen og rammeavtalen og avdelingsleder Jeppe Karusbakken. @Byggmesteren

Hardt arbeid og dedikerte ansatte sikret avtalen

Oslo Entreprenørbedrift har i flere år hatt rammeavtale med Undervisningsbygg KF. For Undervisningsbygg har vi rehabilitert og vedlikeholdt skoler i Oslo vest. I september utløp daværende avtalen som hadde en varighet på 4 år (2+1+1).

For å sikre en ny avtale med byggherren Oslobygg KF har våre ansatte jobbet godt og målrettet med anbudet. Det var en stor og presis besvarelse som skulle leveres, på kort tid. I tilbudet ble det levert kvalitetsbesvarelser som referanseeksempler, case oppgave besvarelser og beskrivelser av HMS og ledelsessystemer, oversikt over arbeidsstyrke, lærlinger og kompetansematriser.

Til tross for meget tøff konkurranse vant Oslo Entreprenørbedrift en ny 2årig avtale med Undervisningsbygg KF. Med opsjon på utvidelse to ganger 1 år.

Svar oppgavene krever langt mer arbeid enn mange tror. Vi er utrolig fornøyd med å lande denne avtalen. Nå ser vi fremover og gleder oss til å ta fatt i nye arbeidsoppgaver for Oslobygg KF

Jeppe Karusbakken, avdelingsleder service- og rammeavtaler

Oslobygg KF, er et av Oslo kommunes eiendomsforetak. Foretaket er en sammenslåing av tidligere Undervisningsbygg KF, Omsorgsbygg KF, og Kultur- og idrettsbygg KF, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg KF. Med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom i porteføljen er Oslobygg KF en av landets største byggherrer og eiendomsaktører.

Håndverksarbeid for flere millioner

Rammeavtalen omfatter tømrer, snekker – og blikkenslagerarbeid i forbindelse med utbedringsarbeider, planlagte vedlikeholdsarbeider og mindre rehabiliteringsprosjekter.

Avtalen er fordelt på 7 aktører og er estimert for å være satt mellom 400-500 millioner kroner, fordelt på 2023 og 2024. Det dreier seg om å vedlikeholde barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden

Vi vet at vi får en portefølje med oppgaver og prosjekter. Det som er interessant er at vår del går både på tømrer, snekker og blikkenslagerarbeider. Da tenker vi at kommunen trenger bistand med noen tak.

Thomas Jacobsen, daglig leder