Service- og rammeavtaler 2021

Tilbakeføring av det Norske Nobel Instituttet

Henrik Ibsens gate 51

Oslo Entreprenørbedrift AS har gjennom mange år utført arbeider for Det Norske Nobelinstitutt. Arbeidet har bestått i rehabilitering og tilbakeføring til opprinnelig stad. Alt arbeid ble utført i tett samarbeid med Byantikvaren og Den Norske Nobelkomité.

 • Oppdragsgiver: Den Norske Nobelkomité
 • Periode: 2014-2022 (pågående)
Nobelinstituttet i Henrik Ibsens gate 51 i Oslo

Utvendig arbeid

Fasadene ble fullstendig rehabilitert inkludert utbedring av løs puss. Funn av tidligere fargesjikt på fasaden dannet grunnlag for ny farge. Tak og alt beslag ble byttet på både hovedbygg og stallbygningen med sinktekking. Vår søsterbedrift, Oslo Murmesterbedrift, var utførende på fasadearbeidet. Oslo Blikkenslagerverksted gjorde beslag og taktekking.

Innvendig arbeid

Tilbakestilling av innvendige fasader til opprinnelig stand og farger. Herav komitérom, kontorer, bibliotek og hovedsalen (der fredsprisvinneren hvert år annonseres). Rehabilitering av himlinger med fredsduer og terazzoen i trapperom. Rens av Terrasso trapper og gulv. Bytte av Velux takvinduer.

Hovedsalen I det Norske Nobel Institutt
Rehabilitering og tilbakeføring av Det Norske Nobel Institutt

Vår rolle

 • Tilstandsvurdering av bygg. Rådgivning/ prioritering av tiltak
 • Totalentreprenør alle fag
 • Prosjekteringsleder/ samordner
 • Kontrahering av UE
 • Samordne byantikvar og kunde
 • Kvalitetskontroll
 • Økonomi oppfølgning
 • Inntakskontroll arbeidere/ stikkprøver «påseplikt»
 • Gjennomføre og skrive referat fra bygge møter
 • Utarbeide FDV

Når en byggeier er opptatt av å ivareta byggets historiske kvaliteter, et godt forhold til Byantikvaren, og gode arbeidsforhold for egne ansatte, kan jeg knapt tenke meg en bedre samarbeidspartner enn OSEB. De stiller med faglig dyktige håndverkere, og ikke minst henter de inn spesialister når det er detaljer av særskilt historisk interesse som skal bevares.

OSEB samarbeider godt med oss, og oppstår det uforutsette situasjoner (som ikke er uvanlig i gamle bygg) er de fleksible både på pris og planlegging slik at prosjektgjennomføringen ikke kommer i veien for andre viktige aktiviteter i det levende bygget vårt.

Dag Kühle-Gotovac Administrasjonssjef Det Norske Nobelinstitutt