VÅRE REFERANSER  

linjeveien

Østensjø terrase

Sommeren 2017 rehabiliterte Oslo Entreprenørbedrift as fasadene på Svarttrosskogen borettslag.

Utgangspunktet var tradisjonelt stålkledde Selvaag fasader. Fasadene har blitt etterisolert med Rockvegg ubrutt mineralull. Fasadeplatene heter Steni Colour Gloss M-HM er levert av Steni Norge as.